Mulang Alimuom 45: Buwan ng Pagninilay para sa Wika

Sa apendiks ng A Matter of Language ni Rolando S. Tinio, matatagpuan ang sanaysay na “Pilipino as a Medium for Higher Learning.” Panayam ito na ibinigay niya noong 1974 sa isang kumperensiya sa edukasyong bilingguwal sa Pamantasang Ateneo. Dito, ibinahagi ni Tinio ang kaniyang mga haka sa paggamit ng wikang pambansa sa antas tersiyarya. BahagiContinue reading “Mulang Alimuom 45: Buwan ng Pagninilay para sa Wika”

Mulang Alimuom 20: Ang Natutuhan sa Nagdaan

Umugong na naman ang usapin sa natutuhan nitong nagdaang linggo. Una muna, kailangangang pagpugayan ang mga tulad ni Kara David na nagpapalaganap ng mga praktikal na payo sa paggamit ng wika. Hindi madaling trabaho ang pagbabahagi para matuto ang iba dahil laging mayroong kaakibat ito na pag-usisa dahil ganito naman ang landas tungong karunungan. TawaginContinue reading “Mulang Alimuom 20: Ang Natutuhan sa Nagdaan”