Mulang Alimuom 25: Ang Gantí na Palà sa Gantimpala

Dahil sa tagumpay ni Hidilyn Diaz sa Tokyo Olympics, mga panahon itong kaysarap sabihin na Filipino táyo. Walang duda, ang bulawang sandali ng ating atleta ay naukit na sa kasaysayan. Mapalad táyong mga nakasaksi rito. Binubuksan pa nitó ang mga bulawang bakod tungo sa pagpapataas pa ng ating karangalan at pagtingin sa sarili. Ngunit angContinue reading “Mulang Alimuom 25: Ang Gantí na Palà sa Gantimpala”