Mulang Alimuom 3: Sarap ng búhay kapag nauunawaan ang lasa ng ginhawa

“Sarap ng búhay.” Umalingawngaw ito kamakailan nang sabihin ng isa sa mga kagalang-galang na senador ng bayan hinggil sa paraan ng kanilang pagpupulong. Malamang nasambit niya ito sa maaliwalas niyang tahanan. Malayo sa init at sa nakaambang panganib ng lansangan o anumang sulok ng ating mga lungsod at bayan sa ilalim ng krisis pangkalusugan. KungContinue reading “Mulang Alimuom 3: Sarap ng búhay kapag nauunawaan ang lasa ng ginhawa”