Mulang Alimuom 46: Walang Hospitality ang mga Filipino

May nagtanong sa akin na iskolar ng turismo kamakailan hinggil sa “hospitality.” Naghahanap kasi siya ng mga salita mula sa ating katutubong wika na may kaugnayan sa “hospitality.” Napakagandang pag-uusisa ito lalo na mula sa hanay ng mga nagsasaliksik hinggil sa turismo at hospitality management. Kayâ ugatin muna natin ang “hospitality” na lagi nating ikinakabitContinue reading Mulang Alimuom 46: Walang Hospitality ang mga Filipino