Pagbulusok

Isang Dula hinggil sa Krisis Ekonomiko ng Asya sa Apat na Yugtoni Jean Tay Mga Tauhan ISABEL, isang dalagang Singaporean, mahigit-kumulang 25 ang edad, newscaster INA, isang dalagang Indonesian-Chinese sa mahigit-kumulang 20 ang edad (maaaring gumanap ang iisang aktres bilang Isabel at Ina) KORO, binubuo ng tatlong lalaki; LALAKI A, LALAKI B, at LALAKI CContinue reading “Pagbulusok”