Mulang Alimuom 44: Pitóng Memo Mula at Tungo sa Ating Marangal na Tagumpay

Marami sa atin marahil ang nagdadalamhati. Ibinuhos na nating lahat para sa pagtataguyod ng pamumunong malinis at marangal. Kinulang ba táyo? Hinding-hindi. Ibinibigay sa atin ngayon ng panahon ang pagkakataon na magnilay at magpahinga. At matapos ito, ang walang-hanggang trabaho. Panimulang tangka ito sa paglalatag ng mga gabay para sa pagpapatuloy ng Himagsikang Rosas. UnaContinue reading “Mulang Alimuom 44: Pitóng Memo Mula at Tungo sa Ating Marangal na Tagumpay”

Mulang Alimuom 43: Liwanag (at/sa) Dilim

Nagtutuloy ang Himagsikang Rosas at kinakailangan ng anumang himagsikan ang mga imno upang pasiglahin at pag-alabin ang kalooban ng mga kaanib nitó. Sa kaso nating ito, nariyan ang mga awiting “Rosas,” “Kay Leni Tayo,” at “Liwanag sa Dilim.” Pag-uukulan natin ng pansin ngayon ang “Liwanag sa Dilim” ng Rivermaya at iuugnay ito sa konsepto ngContinue reading “Mulang Alimuom 43: Liwanag (at/sa) Dilim”

Mulang Alimuom 39: Ang Magbangon ay Di Biro

Sa pagpapatuloy ng ating pagninilay sa mga tanawing pangwika, pagtutuonan natin ng pansin ngayon ang paggamit ng “bangon” ng isang kandidato sa pagkapangulo. Ating hahanguin ang mga kahulugan nitó mula sa kasalukuyan pabalik sa mas sinauna. Una, ang mga halimbawa nitó sa kasalukuyan at kulturang popular. Tanyag na tanyag riyan ang paggamit ng isang brandContinue reading “Mulang Alimuom 39: Ang Magbangon ay Di Biro”

Mulang Alimuom 29: Wanted: Pinunong Katipunera/o

Mas umaatikabo na ang palabas. Tanghalan nitó ang Sofitel sa Lungsod Pasay para sa mga táong nag-aasam na paglingkuran ang taumbayan sa pambansang antas. Nariyan ang ritwal ng pagpaparetrato, ang mga talumpati, at ang mga hesto ng mga politiko.  Pumikit at pakinggan ang kanilang sinasabi. Tila ba pare-pareho? Marahil ang pinakabago ngayon ay ang mgaContinue reading Mulang Alimuom 29: Wanted: Pinunong Katipunera/o

Mulang Alimuom 23: Sa Daigdig ng Nakasanayan

Sa “Pahayag” ni Emilio Jacinto, nagtanong ang isang kabataan kay Kalayaan hinggil sa dapat gawin sa kaniyang kinasadlakan. Bago ito, naglatag si Kalayaan ng mga dapat ipagluksa, partikular ang pagbitay sa Gomburza at pagpapatapon kay Rizal sa Dapitan. Isasagot naman ng kabataan: Ano ang nais, kung gayon, ano ang dapat gawin? Kaming mga Tagalog ayContinue reading “Mulang Alimuom 23: Sa Daigdig ng Nakasanayan”