Mulang Alimuom 3: Sarap ng búhay kapag nauunawaan ang lasa ng ginhawa

“Sarap ng búhay.” Umalingawngaw ito kamakailan nang sabihin ng isa sa mga kagalang-galang na senador ng bayan hinggil sa paraan ng kanilang pagpupulong. Malamang nasambit niya ito sa maaliwalas niyang tahanan. Malayo sa init at sa nakaambang panganib ng lansangan o anumang sulok ng ating mga lungsod at bayan sa ilalim ng krisis pangkalusugan. KungContinue reading “Mulang Alimuom 3: Sarap ng búhay kapag nauunawaan ang lasa ng ginhawa”

Mulang Alimuom 2: Paglikas sa Banyagang Barangay

Pinatutunayan ng krisis pangkalusugan na ito na pinaghihiwalay tayo ng wika. Pansinin kung sino ang gumagamit ng Ingles upang maihiwalay ang kanilang mga sarili sa “iba” o sa mga gumagamit ng Filipino at katutubong wika. Gamit ng mga kapuwa nating ito ang “frontliner,” “stay at home,” “new normal,” “help save lives,” at iba pang salitangContinue reading “Mulang Alimuom 2: Paglikas sa Banyagang Barangay”

Mulang Alimuom

Napadaan ako sa salitang “alimóom” sa matandang bokabularyo nina Noceda at Sanlucar. Marahil sa iba, pamilyar na ito para sa samyong sumisingaw sa lupa matapos umulan. Nakahahalinang halimuyak para sa akin. Hindi matatakasan liban na lamang kung may nais kang takasan. Ngunit mahirap talikuran ang mga kahulugan. Kung titingnan ang lahok, parang malayo sa masContinue reading “Mulang Alimuom”