Salaisai sa Hooad na Padag̃al sa Ysang Quinatha,t Sinaonang Bayan

Caranioan lama sila manga mandirigma nang otosan nang dato na magtoo sa malaiong pooc opa maquipagdigma. Opa ipagpatoloi ang dalisai at tanda nang digma. Ngoni, t, nagtoo din sila. Tomaoid nang bondoc. Namaca sa dalaoang pampa. Pomaslang nang ila haiop sa gobat. Hindi nila nadating ang dapat madating at yomao sa iba iba dahil. Natacot an dato sa paghihintai. Nagtoo sia sa holing pooc na nabalita namataan ang manga mandirigma. Sa caniang paglalacbai, natanto magtipon nang manga tao. Kinaibigan nia ang cu sino. Cahit talioas sa paninioala at mapaanib, casama nia ang manga ito hangga dumati sa pinaglagacan nang manga labi nang naonang mandidigma. “Cayo ang tataoagin co baiani1,” sabi nang dato. Uala pa ma napapatunayan ang manga banguit at mai doda ang manga guinaoa bago maquilala, nagtongo rin sila pabalic sa baian. Naona nang naghanda ang baian sa pagbabalic nang manga bayani.

Sinalobong sila nang honosan2. Nagauitan ang manga macata nang tagompai at dayao3. Moli nilang binalican ang cadaquilaan nang manga nagbalic na baiani. Taan nang macata ang bolaoang suñay nang anoang1 at omalingaogngao ang dioang sa bayan. Higit isa lio nagtagal ang padangal. Naobos a naymbac na pagcayn at alac. Hangga sa dolo, ninais nang dato na quilalanin nang baian ang manga nagaoa nang baiani hangga mai bata nagtano, “baquit natin sila pinadaal?”

Oalang nacasagot. Nanginig ang dato sa mosmos na nagtano. Sa tahimic, natanto nang madla a naiari palabas. Nalasaan sa hangin, sa oaoalang salita, añ baloctot at galet. 

Matapos a ganap, naypasa ito, t una naytala bila paraálan4.—Ona Persona Catotobo


1Bayani—Sa Vocabulario de la lengua tagala, nangangahulugan itong “matapang, malakas ang loob.” Sa Barangay ni William Henry Scott, tinatawag na ganito sa habambuhay ang tunay na matatapang at naging matagumpay sa pakikidigma.

2Honosan—Sa Vocabulario, mga papel o palito na nagdadala ng suwerte.

3Tagumpay at Dayaw—Sa ST, inaawit para sa tagumpay. Isang tula. Ang dayaw sa ST ay isa ring awit ng tagumpay. Dagdag pa, inaawit ito habang itinatanghal ang mga bilanggo o mga bagay na nasamsam sa digmaan.

4Parangalán—Sa Vocabulario, magpasikat ng isang bagay sa pamamagitan ng pagpapakita rito. Isa pang kahulugan sa kasingkahulagan na parangyia, labis na kahambugan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: