Ang Nawawalang Anito ng Ilog Pasig

Mga Retrato ni Anna Glinoga.

Isa itong tangka sa pagpapalutang muli ng mga imahen mula sa matandang ilog na ito ng Filipinas. Ginamit ang tubig ng ilog sa reproduksiyon ng imahen upang magpugay sa katutubong nakaraan katuwang ang pagyakap sa paglikha ng imahen. Hindi lamang tinatawag muli rito ang nawawalang anito ng mga Tagalog na si Amansinaya, kundi ang mga táong namumuhay sa piling ng ilog. Sa likhang ito, kinikilala ang mga anitong namumuhay pa rin nang marangal sa loob nila sa harap ng mga tanawin ng kapabayaan at pagkaganid dulot ng mga nagsasamantala. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: